ReferNet konzorcium

ReferNet programkoordinátor:

A Budapesti Corvinus Egyetemen működő Oktatásfejlesztési Observatory Központ a szakképzés fejlesztését szolgáló információgyűjtő, elemző, fejlesztő és kapcsolatépítő tevékenységet folytató műhely. Legfontosabb európai partnere a Cedefop (Európai Szakképzés-fejlesztési Központ). Az Observatory szoros együttműködésben dolgozik mindazon hazai közigazgatási és civil szervezetekkel, társadalmi partnerekkel, minisztériumi és egyetemi kutató-fejlesztő intézményekkel, amelyek a szakképzés és a humánerőforrás-fejlesztés területén érintettek.

Az Oktatásfejlesztési Observatory Központ küldetése, hogy a magyarországi szakképzés fejlesztéséhez a szakképzési rendszerről és a szakpolitika változásairól szóló információk gyűjtésével és elemzésével, valamint hazai és nemzetközi együttműködésben megvalósuló fejlesztő munkákban való részvétellel járuljon hozzá. Fontos feladatának tartja továbbá, hogy a Cedefop közvetítésével megismert, az Európai Unió egyes tagállamait jellemző szakképzési gyakorlatot, kutatás-fejlesztést, valamint szakképzés-politikákat érintő információkat minél szélesebb hazai közönség felé közvetítse.

Az Observatory kiemelt kutatási területei:

  • a magyarországi szakképzés rendszere és a szakképzés-politika változásai;
  • szakmai tanárképzés;
  • oktatási vezetői kompetenciák.